TEMATYKA KONFERENCJI

      Sprężanie konstrukcji staje się coraz bardziej powszechną technologią. Stale rośnie liczba konstrukcji budynków oraz obiektów mostowych, których budowa obejmuje zastosowanie technologii planowanego i kontrolowanego wprowadzania sił w  ustrój nośny. Budowane w Polsce i za granicą obiekty są coraz bardziej odważne, przekraczają ustalone wcześniej standardy. Dla ich realizacji konieczny jest stały rozwój stosowanych metod analizy i projektowania. Pojawiające się zagadnienia szczegółowe, w  tym projektowanie detali konstrukcyjnych, wymagają często zastosowania modeli obliczeniowych wykraczających poza podstawowe przepisy norm krajowych. Coraz częściej praktyka wykonawcza wymaga określania nowych wytycznych i  specyfikacji nadążających za postępem technologicznym. Cykliczna wymiana myśli i wiedzy związanej z konstrukcjami sprężonymi jest istotnym elementem postępu w tej dziedzinie.
      Zorganizowana w 2012 roku Konferencja Konstrukcje Sprężone KS2012 była udanym wydarzeniem, a zdaniem wielu jej Uczestników organizacja kolejnych spotkań w tym cyklu jest pożądana. Chcąc kontynuować tę misję, Pracownia Konstrukcji Sprężonych funkcjonująca w ramach Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej podjęła się organizacji drugiej edycji Konferencji.
      Celem KS2015 jest stworzenie forum dla wymiany informacji o dokonaniach, osiąganych wynikach, napotykanych problemach i  ich rozwiązaniach. Tematyka Konferencji obejmuje zarówno zagadnienia podstawowe, jak i najnowsze trendy i nowe rozwiązania związane ze sprężaniem konstrukcji. Oddzielna sesja w ramach obrad Konferencji będzie poświęcona tematowi wiodącemu jakim są płyty sprężone. W ramach tej sesji przedstawione będą m.in. referaty zamówione u uznanych specjalistów.


      Tematyka Konferencji obejmuje zakres zagadnień związanych z konstrukcjami sprężonymi, w szczególności:

− NOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE W OBIEKTACH SPRĘŻONYCH,
− NOWE MATERIAŁY STOSOWANE DO SPRĘŻANIA KONSTRUKCJI,
− WZMACNIANIE KONSTRUKCJI PRZEZ SPRĘŻENIE,
− PRZYKŁADY REALIZACJI KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH,
− MODELOWANIE OBIEKTÓW SPRĘŻONYCH,
− STANY GRANICZNE W PROJEKTOWANIU KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH,
− ZAGADNIENIA PRACY KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH: BETONOWYCH, STALOWYCH I INNYCH,
− ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE W KONSTRUKCJACH SPRĘŻONYCH,
− PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MOSTÓW PODWIESZONYCH I EXTRADOSED,
− PRZYKŁADY REALIZACJI KONSTRUKCJI CIĘGNOWYCH.
Temat wiodący: płyty sprężone


      W ramach Konferencji odbędą się Warsztaty szkoleniowe, związane z tematem wiodącym Konferencji. Szczegółowy program Warsztatów będzie podany w kolejnym Komunikacie.