WAŻNE TERMINY
− Zgłoszenia referatów (tytuł + streszczenie) do 30.11.2014
− Akceptacja zgłoszonych referatów do 15.12.2014
− Przesłanie pełnych tekstów referatów do 16.02.2015
− Warsztaty szkoleniowe 15.04.2015 (Miejsce: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Galeria "GIL", bud. 10-36)
− Spotkanie powitalne - Welcome Reception 15.04.2015 (godz. 19.00, Barka Alrina, na wprost wylotu ul. Gazowej)
− Konferencja 16-17.04.2015